Bekijk ons manifest

Idealen studeer je in Maastricht

De toekomst heeft rechten. We hebben deze woorden niet voor niets gekozen. Jouw toekomst staat op het spel. Het klimaat verandert, veiligheid is geen vanzelfsprekendheid meer, internationale betrekkingen staan openlijk ter discussie en handelsoorlogen tussen de grootste economische mogendheden zetten de boel op scherp. Bovendien voelen mensen zich, door de anonimiteit van internet, gesterkt om hun mening ongenuanceerd te uiten. De maatschappij raakt steeds meer gepolariseerd. De mensheid staat voor grotere uitdagingen dan ooit! Hoe we nu handelen bepaalt hoe de wereld er morgen uit ziet.

Die uitdagingen gaan jou raken. Jij weet dit natuurlijk allemaal al. Je staakt om je stem voor het klimaat te laten horen. Je voert discussies over maatschappelijke thema’s met je vrienden. En je volgt nieuws op de voet. De toekomst voelt onzeker. Dus je wilt dingen veranderen, op jouw manier. Daarom overweeg je een studie te gaan doen met ongekende maatschappelijke relevantie.

Jij kunt een rechtvaardige toekomst afdwingen: met het wetboek in je hand en het recht aan je kant. Spreekt dit je aan? Kom dan Rechten studeren in Maastricht, de meest Europese stad van Nederland. De Universiteit Maastricht is anders dan andere. Tijdens je studie Rechten doe je kennis op over de grote problemen van deze tijd en over hoe jij het Nederlands en internationaal recht kunt inzetten om ze te lijf te gaan.

Universiteit Maastricht werkt met probleemgestuurd onderwijs. Vanaf dag één ga je op een daadkrachtige, actieve en leuke manier aan de slag met mondiale maatschappelijke thema’s. Je werkt met een kleine groep studenten voor een langere periode aan een casus. Je mag je tanden stukbijten op vraagstukken over de thema’s Duurzaamheid & Klimaat, Technologie, Migratie en Veiligheid & Privacy.

Lees meer

Technologie

Technologie ontwikkelt zich in een razend tempo. Soms gaat de ontwikkeling zo hard dat het voorloopt op de wet of dat regels niet één op één toepasbaar zijn. Er lijkt geen houden aan.

meer over Technologie

Migratie

Ongelijkheid, ongelooflijke scheefgroei tussen arm en rijk, oorlog en vrede, is een belangrijke oorzaak voor migratie. In 2019 telde de VN wereldwijd 272 miljoen migranten.

meer over Migratie

Veiligheid & Privacy

Sinds de aanslagen in 2001 op de Twin Towers in New York is veiligheid geen vanzelfsprekendheid meer. Door recentere aanslagen in o.a. Parijs, Brussel en Londen werden we met de neus op de feiten geduwd. Het komt allemaal beangstigend dichtbij.

meer over Veiligheid & Privacy

Duurzaamheid & Klimaat

Kijk eens op een willekeurige dag op een nieuwsapp. Het klimaat is volop in het nieuws. Je leest koppen als ‘Hoge raad doet uitspraak in klimaatzaak, dit moet je erover weten’ en ‘Boerenorganisaties eisen nieuwe stikstofafspraken en stappen naar de rechter’.

meer over Duurzaamheid & Klimaat

Duurzaamheid & Klimaat

Kijk eens op een willekeurige dag op een nieuwsapp. Het klimaat is volop in het nieuws. Je leest koppen als ‘Hoge raad doet uitspraak in klimaatzaak, dit moet je erover weten’ en ‘Boerenorganisaties eisen nieuwe stikstofafspraken en stappen naar de rechter’. Een duurzame wereld, een prettige leefomgeving en schone lucht zijn een recht. Steeds vaker wordt de wet aangegrepen om dat recht te halen.

De Urgenda Klimaatzaak laat zien dat Nederland vooroploopt in het nadenken over het oplossen van duurzaamheidsproblemen en de rol van het recht. Het recht helpt bij het stellen van doelen, zoals de internationale afspraken in het akkoord van Parijs, maar ook bij de handhaving ervan. Door het bewezen succes van de rechtsgang om zulke afspraken te handhaven, is duurzaamheid een thema geworden dat niet meer uit het recht weg te denken is.

Natuurlijk leer je tijdens je studie Rechten in Maastricht hoe het Nederlandse en internationale recht werkt. Maar je doet meer. Je draagt bij aan het bedenken van nieuwe oplossingen voor een duurzamere samenleving.

Ga naar de opleiding

Technologie

Technologie ontwikkelt zich in een razend tempo. Soms gaat de ontwikkeling zo hard dat het voorloopt op de wet of dat regels niet één op één toepasbaar zijn. Er lijkt geen houden aan

Verkiezingen worden beïnvloed door fake news verspreid door trollenfabrieken, via het 5G-netwerk kunnen we bespioneerd worden door buitenlandse mogendheden, Twitter-accounts worden gehackt en zelfrijdende auto’s maken een chauffeur overbodig. Allemaal juridisch interessante onderwerpen. Neem die laatste. Wie is er schuldig als een zelfrijdende auto een dodelijk ongeval veroorzaakt? Is het de bestuurder, de fabrikant, de wegbeheerder of een toeleverancier? Of is zo’n ongeval gewoon onvermijdbaar en dus een restrisico dat we voor lief moeten nemen?

In het thema Technologie ga je werken aan super relevante vraagstukken. Je leert alles over de wettelijke aspecten aan intelligence en technologie. Dit thema raakt bij uitstek aan andere maatschappelijke thema’s en is bijna filosofisch. Zo zie je maar: Rechten studeren in Maastricht is zeker geen droge kost!

Ga naar de opleiding

Migratie

Ongelijkheid, ongelooflijke scheefgroei tussen arm en rijk, oorlog en vrede, is een belangrijke oorzaak voor migratie. In 2019 telde de VN wereldwijd 272 miljoen migranten.

Migratie wordt hét grote vraagstuk van de komende decennia. De afgelopen jaren moeten steeds meer mensen hun thuis verlaten op zoek naar een betere toekomst. Migranten voelen zich zo bedreigd in hun wezen dat ze bereid zijn om hun leven riskeren. Voor ons Europeanen is migratie niet langer een ver-van-ons-bed-show. We kennen allemaal de beelden van vluchtelingen in koeltrailers of in gammele rubberbootjes op de Middellandse Zee en van landen in Oost-Europa waar metershoge muren migranten moeten weren. Migratie houdt de gemoederen bezig, zowel nationaal als internationaal. Het is een belangrijk thema voor de juridische wereld dat in de toekomst alleen nog maar relevanter wordt.

Hoe kun je de problemen van migranten in hun thuisland aanpakken? Welke juridische aspecten zitten er aan opvang in de regio? Hoe kunnen we vluchtelingen over Europa verdelen? Dit zijn het soort vragen waar jij voor komt te staan als je Rechten komt studeren in Maastricht.

Ga naar de opleiding

Veiligheid & Privacy

Sinds de aanslagen in 2001 op de Twin Towers in New York is veiligheid geen vanzelfsprekendheid meer. Door recentere aanslagen in o.a. Parijs, Brussel en Londen werden we met de neus op de feiten geduwd. Het komt allemaal beangstigend dichtbij. Bovendien worden we niet alleen bedreigd van buitenaf, maar ook door lone wolfs uit onze eigen omgeving.

Terrorisme is binnen het thema Veiligheid een heel belangrijk onderwerp. Maar het thema is breder dan terrorisme alleen. Ook sociale veiligheid, fysieke veiligheid en georganiseerde criminaliteit komen aan bod. Veiligheidsvraagstukken hangen nauw samen met privacy. Neem de mate waarin de overheid in jouw social media accounts mee kan kijken. Enerzijds heb je als burger recht op privacy, anderzijds kan de overheid door mee te kijken essentiële informatie onderscheppen om jouw veiligheid te waarborgen. Wat vind jij? Mag de overheid altijd en overal met je meekijken?

Misschien speel jij straks wel een sleutelrol in een grote Nederlandse zaak om georganiseerde misdaad aan te pakken, of werk samen met internationale veiligheidsdiensten aan een belangrijk privacyvraagstuk. Met je studie Rechten in Maastricht ga je een enorme bijdrage leveren aan een veiligere samenleving.

Ga naar de opleiding

Volg ons op Instagram

Bart

"Het gaat momenteel niet zo lekker met het klimaat. Daar moeten we iets tegen doen"

Volg Bart
Bernadette

"Snelle technologische ontwikkelingen grijpen in op onze maatschappij. Omdat daar nog niet tot nauwelijks regelgeving over is wil ik daar iets aan doen."

Volg Bernadette
Emke

"Als ik het nieuws kijk vallen mij de grote vooroordelen op die wij hebben omtrent migratie."

Volg Emke
Ibtissam

"Veiligheid is voor mij een belangrijk thema omdat het geheel is gebaseerd op samenwerking en vertrouwen."

Volg Ibtissam

Instagram wall

Klik op de posts om te zien wat onze studenten al doen om hun idealen te verwezenlijken.