Voor je het weet staat het water tot aan je lippen

Kijk eens op een willekeurige dag op een nieuwsapp. Het klimaat is volop in het nieuws. Je leest koppen als ‘Hoge raad doet uitspraak in klimaatzaak, dit moet je erover weten’ en ‘Boerenorganisaties eisen nieuwe stikstofafspraken en stappen naar de rechter’. Een duurzame wereld, een prettige leefomgeving en schone lucht zijn een recht. Steeds vaker wordt de wet aangegrepen om dat recht te halen.

De Urgenda Klimaatzaak laat zien dat Nederland vooroploopt in het nadenken over het oplossen van duurzaamheidsproblemen en de rol van het recht. Het recht helpt bij het stellen van doelen, zoals de internationale afspraken in het akkoord van Parijs, maar ook bij de handhaving ervan. Door het bewezen succes van de rechtsgang om zulke afspraken te handhaven, is duurzaamheid een thema geworden dat niet meer uit het recht weg te denken is. Hoe kan bijvoorbeeld CO2 of stikstofuitstoot op een effectieve manier worden belast? Duurzaamheid is meer dan ‘klimaat’ alleen. Het gaat er ook om hoe we de samenleving als geheel duurzamer maken op een effectieve en rechtvaardige manier.

Natuurlijk leer je tijdens je studie Rechten in Maastricht hoe het Nederlandse en internationale recht werkt. Maar je doet meer. Je draagt bij aan het bedenken van nieuwe oplossingen voor een duurzamere samenleving.

Anna-Maria @umrechten.anna/

"Het gaat momenteel niet zo lekker met het klimaat. Daar moeten we iets tegen doen"